Mina tjänster

Individnivå

Personlig ledarutveckling och chefscoaching

 

Det här vänder sig till dig som vill utveckla ditt personliga ledarskap i rollen som chef, nyckelperson eller specialist. Till min hjälp har jag Sveriges snabbast växande program i personligt ledarskap, Nya Ledarskapet.

 

Syftet är att tänka nytt, skapa ökat resultat, att använda mer av din potential. Likväl att hantera stress, många krav och en hög förändringstakt och samtidigt må bra. 

 

Du jobbar tillsammans med mig och träningen omfattar allt från idéer och storslagna drömmar till konkret och handfast praktisk handling. Du och dina arbets- och personliga mål är hela tiden i fokus. Det betyder att träningen integreras med ditt arbete från första mötet och följer dig varje dag genom hela träningsperioden.

 

I genomsnitt förbättrar mina kunder förmågan att fatta beslut, sätta mål, delegera, kreativitet och sin hälsa med mer än 20 procent.

 • Målorientering
  Vad har du och din enhet för mål, och hur arbetar du för att nå dem i din organisation? Var i målprocessen har du dina styrkor? Vad krävs för att stärka målorienteringen och motivationen?

 • Vanor och beteende
  Vilka vanor gynnar dig och vilka skulle du vilja byta ut? Hur är din uppfattning om dig själv, din självbild? Hur tror du att den styr dig?

 • Tidshantering
  Hur arbetar du effektivt? Vad är dina viktiga arbetsuppgifter? Gör du det som är viktigt eller det som är bråttom?

 • Personliga ledaregenskaper
  Vad vill du utveckla hos dig själv? Vilka ledaregenskaper vill du förbättra – skapa tydlighet, fatta beslut, delegera, lyssna, ta initiativ...? Du väljer själv

Teamnivå

Om ett team ska vara effektivt är kapaciteten att lösa problem och spänningar avgörande.

 

En nyckelfaktor som påverkar om teamet presterar på toppen av sin förmåga eller under sin förmåga är ansvar. Upplever du att du och ditt team tar ansvar och når sin potential eller finns det mer att ta av?

 

En annan nyckelfaktor är feedback. I medarbetarundersökningar påtalas år efter år att återkoppling i arbetet står högt upp på önskelistan för medarbetarna på arbetsplatsen. Att få känna att det man uträttar på arbetet uppskattas ökar motivationen och resultatet. Hur ser feedbackkulturen ut i ditt företag?

 • Stärka gemenskapen i gruppen

 • Tydliggöra gruppens mål och mening

 • Hantera konflikter akut eller förebyggande

 • Öka arbetsglädjen i gruppen

 • Utveckla förståelse för varandra

 • Främja kreativitet, effektivitet, energi och dynamiken i gruppen

 • Kommunicera mer framgångsrikt tillsammans

 • Nå bättre resultat tillsammans

Organisationsnivå

I företag och organisationer är ett av de viktigaste ändamålen att gå med vinst.

 

Samtidigt lever vi i en föränderlig värld där ny teknik och globalisering färgar företagens verksamhet och tvingar dem att hela tiden tänka nytt och agera snabbare. Det har lett till nya spännande sätt att arbeta.

 

För att det ska fungera så behöver organisationerna ha värderingar som delas av individerna och som är förankrade i vardagliga beteenden.

 

Hur ser värderingarna ut i din organisation? Förstår du dem? Lever du efter dem själv? Lever dina medarbetare efter dem?

 

Jag hjälper till att tydliggöra värderingar så att de blir begripliga och hanterbara både på individ- och organisationsnivå. Vanliga uppnådda resultat är:

 • Ökad arbetsglädje och motivation

 • Effektivare ledare och medarbetare

 • Rakare kommunikation

 • Minskade konflikter

 • Förbättrade samarbeten

 • Ökade kundrelationer och nöjdare kunder

 • Bättre utnyttjande av resurser

 • Förbättrad produktivitet

Föreläsningar

Är du intresserad av att inspirera din personal kan jag rekommendera mina föreläsningar. Under dessa får du som chef och dina medarbetare nya insikter för hur ni kan påverka er själva och er omgivning i den riktning som ni själva önskar.

 

Här följer några ex på vad mina föreläsningar tar upp:

 • Hur jag kan hitta min egen motivation och hur kan jag motivera min omgivning?

 • Hur kan jag känna igen tidiga signaler på ohälsa såsom stress och otydliga mål? Vad kan jag göra rent konkret för att bygga hälsa?

 • Vad kostar ohälsan på min arbetsplats? Vilka konsekvenser får det?

 • Hur påverkar ledarskapet och medarbetarskapet hälsan i organisationen och hur påverkar det i sin tur resultatet?

 • Konkreta verktyg och metoder i förmågan att leda sig själv och andra

 • Hur får jag tiden att räcka till? För såväl arbete som privatliv. Gör du det som bara är bråttom eller bara sådant som är viktigt?

 • Har du fått ett nytt ansvarsområde? Stöder de gamla vanorna dig eller skulle du vilja byta ut några? Lägga till några nya?

 • Jag vill öka produktivitet och effektivitet i organisationen! Hur kan jag göra det genom att använda verktyget feedback mer?

   

© 2015 Sundqvist Coaching

 • LinkedIn Basic Black